Přijímáme přihlášky do soutěžního projektu „Řemeslo má zlaté dno“

Interaktivní soutěž v odborných dovednostech pro žáky devátých tříd v termínu 22. a 23. ledna 2020

Projekt „Řemeslo má zlaté dno“ realizujeme ve spolupráci s odbornými učilišti a středními odbornými školami. Pro žáky je připraveno 18 interaktivních stanovišť, na kterých se prezentuje konkrétní řemeslo či obor praktickým úkolem. Pod odborným vedením si žáci v rámci soutěže ověří vlastní předpoklady pro různorodé činnosti související s daným oborem. Žáci soutěží v šestičlenných družstvech. Na každé stanoviště mají vymezený časový limit – 8 minut.  Úkol plní vybraný člen družstva za aktivní podpory spolužáků.

Součástí projektu je program s prezentací jednotlivých škol a učilišť s praktickými ukázkami činností a vystoupením. K vidění bude například barmanská show, ukázky líčení, vázání a aranžování květin, ukázka robotiky a programování CNC strojů.

Více informací
Přihláška


Projekt je realizován s finanční podporou společnosti Liberty Ostrava a.s.