DĚJINY SLEZSKA: Ostrava a Osoblažsko

Od 13. 4. | čtvrtek | 8:00 – 19:00 | 3 lekce

  • Pohyb a vzdělávání
  • Vstupné: 1500 Kč | 600 Kč student U3V

Tato série přednášek je součástí vzdělávacího programu Univerzity třetího věku (U3V) pro seniory ve věku 55+, kteří mají přednostní nárok na zápis. Zbylá místa jsou k dispozici pro širokou veřejnost. 

*Na zvýhodněnou cenu mají nárok zákazníci, kteří jsou přihlášení ke studiu U3V.

lektor: Mgr. Petr Lexa Přendík, historik a kronikář

Studijní modul je sestaven celkem ze dvou celodenních exkurzí s odborným výkladem. Termíny exkurzí se mohou z organizačních důvodů změnit.

 OSTRAVA - MĚSTO NA HRANICI (pěší výlet) / termín: 13. dubna 2023

Celodenní pěší výlet o délce 11 km představí část zemské hranice mezi Moravou a Slezskem, která je tvořena řekami Opavou a Odrou. Studenti se seznámí s vývojem slezských i moravských obcí, které leží po obou stranách řek a které jsou od 20. století součástí Ostravy. Trasa začíná v Martinovské ulici v Ostravě-Martinově a připomene historii původně samostatné vsi. Následně studenti pokračují do Třebovic, kde bude pozornost věnována především bývalému zámeckému parku, památným stromům, zaniklému zámku a také postavě Marie Stonawské, poslední třebovického panství, jež vynikala literárními a uměleckými vlohami. Následně trasa povede do Svinova, kde se studenti projdou bývalým novým centrem kdysi samostatného městyse. Následně zamíříme k dominantě Svinova, kterým je někdejší lihovar a budeme pokračovat k svinovským tůním, kde zájemci informace o příběhu řeky Odry. Podél vodního toku budou studenti pokračovat jižním směrem, aby poznali minulost výletních míst na zábřežské straně Odry a zdejší pramen v Korýtku. Závěr vycházky pak vede kolem romantických výškovických tůní do starých Výškovic, kde trasa končí podáním informací o zdejších dominantách (kaple, školy, hostince ad.).

OSOBLAŽSKO (autobusový zájezd) / termín: 18. května 2023

Autobusový zájezd Osoblažsko je koncipován jako celodenní (11 hodin celkem). Od vítkovického nádraží studenti vyrazí pohodlným autobusem vyšší třídy do města Osoblaha, kde navštíví židovský hřbitov, jeden z mála dochovaných v pohraničí. Následně proběhne prohlídka osoblažského náměstí, která připomene neuvěřitelnou proměnu oproti předválečným časům. Poté studenti vyrazí k nově opravenému nádraží Osoblaha, kde jim průvodce představí informace o stavbě úzkorozchodné dráhy, kterou dnes provozují České dráhy. Další zastávkou budou Slezské Rudoltice, kde studenti navštíví zdejší zámek, který byl nedávno zpřístupněn veřejnosti. Pro svou malebnost a krásu je nazýván jako slezské Versailles. Následně přejedeme k zámku Dívčí Hrad. Poslední zastávkou pak bude zámek v Linhartovech, kde rovněž v poslední době proběhla řada oprav. Cílem výletu je pak představit Osoblažsko jako tzv. slezskou Hanou, jako místo, které od časů 2. světové války leží stranou zájmu, což kraji přináší i plusy – například v málo dotčené krajině, kterou studenti shlédnou v závěru výletu z rozhledny v Městě Albrechticích.

Podmínkou pro získání plného počtu kreditů je účast na obou exkurzích.

Hodinová dotace: 28 vyučovacích hodin

Počet kreditů: 5

Typ modulu: praktický seminář

Předpokládaný časový harmonogram*:

Termín

Den

Čas

Počet vyučovacích hodin

Místo konání

13.04.2023

čtvrtek

10:00-17:00

9,3

Ostrava

18.05.2023

čtvrtek

8:00-19:00

14,67

Osoblažsko

01.06.2023

čtvrtek

16:00 -19:00

4

K-TRIO

*(upozornění: z organizačních důvodů může dojít ke změnám)

Přihlaste se na kurz

Předprodej:

Kino Luna: hodinu před začátkem prvního představení, zavírá se 15 minut po začátku posledního představení daného dne
Kulturní dům K-TRIO: pondělí - pátek 8:00 - 19:00 (přestávka 11:30 - 12:00), sobota 8:00 - 12:00
Komorní klubponděllí od 9:00 do 15:00 a čtvrtek od 13:00 do 17:00


Akci pro Vás organizuje:

Jana Kováčková

Jana Kováčková

referent pro kurzy

608 812 796
jana.kovackova@kulturajih.cz

Rychlý dotaz k akci:Chcete se dozvědět o našich akcích jako první?

Přihlaste se k odběru novinek:

Partneři