DĚJINY VÝTVARNÉ KULTURY

Od 28. 2. | úterý | 16:00 – 18:30 | 8 lekcí

 • Pohyb a vzdělávání
 • Vstupné: 1800 Kč | 800 Kč student U3V
 • K-TRIO

Tato série přednášek je součástí vzdělávacího programu Univerzity Třetího věku (U3V) pro seniory ve věku 55+, kteří mají přednostní nárok na zápis. Zbylá místa jsou k dispozici pro širokou veřejnost. 

*Na zvýhodněnou cenu mají nárok zákazníci, kteří jsou přihlášení ke studiu U3V.

lektorka: Mgr. Michaela Kopřivová Dopitová, pedagožka a výtvarnice

Jednotlivé vyučovací bloky  jsou chronologicky seřazené a mají za úkol poskytnout kulturní vhled do období vrcholného středověku a počátku novověku na evropské půdě. Posluchači budou seznámeni se základním sociokulturním přehledem evropských slohů, jejich významnými centry a památkami. Poznají osobnosti, které výrazně ovlivnily umění v období románském, gotice, renesanci a baroku. Naučí se rozlišovat znaky jednotlivých slohů, obdivovat umělce (architekty, sochaře, malíře) a jejich tvorbu. Etickým cílem je zanechat stopu nadšení z některého z velikánů výtvarné kultury.

Obsah výuky:

 • Románský sloh
  • Karolínská renesance
  • Otonské umění
  • Vlastní románský sloh v Evropě
  • Románský sloh v českých zemích
  • Gotika
   • Francouzská gotika
   • Gotika v ostatních zemích
   • Gotika v českých zemích
   • Renesance italská
    • Raná
    • Vrcholná
    • Renesance zaalpská, manýrismus
     • Renesance v českých zemích
     • Baroko
      • Baroko v Itálii
      • Baroko mimo Itálii
      • Rokoko
      • Český barok

Podmínkou pro získání plného počtu kreditů je vypracování seminární práce  (4 normostrany, výběr z témat týkajících se probíraných uměleckých slohů) a 70% účast ve výuce.

Hodinová dotace: 28 vyučovacích hodin

Počet kreditů: 10

Typ modulu: praktický seminář

 

Předpokládaný časový harmonogram*:

Termín

Den

Čas

Počet vyučovacích hodin

Místo konání

28.02.2023

úterý

16:00-18:30

3

K-TRIO

14.03.2023

úterý

16:00-18:30

3

K-TRIO

28.03.2023

úterý

16:00-18:30

3

K-TRIO

11.04.2023

úterý

16:00-18:30

3

K-TRIO

25.04.2023

úterý

16:00-18:30

3

K-TRIO

09.05.2023

úterý

16:00-18:30

3

K-TRIO

23.05.2023

úterý

16:00-18:30

3

K-TRIO

bude upřesněno

7

exkurze

*(upozornění: z organizačních důvodů může dojít ke změnám)

Přihlaste se na kurz

Předprodej:

KD K-TRIO: pondělí - pátek 8.00 - 19.00 (přestávka 11.30 - 12.00); sobota 8.00 - 12.00
Komorní klub: pondělí 9.00 – 15.00; čtvrtek 13.00 – 17.00
Kino Luna: pokladna otevírá hodinu před začátkem prvního představení, zavírá 15 minut po začátku posledního představení daného dne

Akci pro Vás organizuje:

Jana Kováčková

Jana Kováčková

referent pro kurzy

608 812 796
jana.kovackova@kulturajih.cz

Rychlý dotaz k akci:Místo konání:

K-TRIO

Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka, 700 30

Kulturní dům K-TRIO je sídlo naší organizace.  Konají se zde společenské akce, koncerty, kurzy, festivaly, přednášky, plesy, divadelní představení, akce pro děti, výstavy aj. 

OTEVÍRACÍ DOBA:

Pondělí - pátek 8.00 - 19.00 (polední pauza 11.30 - 12.00)
Sobota 8.00 - 12.00

Snadná dostupnost městskou hromadnou dopravou:

Tramvaj č. 1, x3, 10, 12 - zastávka Hrabůvka, Poliklinika

Tramvaj č. 17 - zastávka Josefa Kotase 

Autobus č. 27, 41, 48, 50, 55, 62, 78, 96  - zastávka Hrabůvka, Poliklinika  

  Chcete se dozvědět o našich akcích jako první?

Přihlaste se k odběru novinek:

Partneři