EMOČNÍ INTELIGENCE V PRAXI

Od 5.3. | úterý | 16.30 - 18.45 | 5 lekcí

 • Pohyb a vzdělávání
 • Vstupné: 800 Kč | 600 Kč student U3V
 • K-TRIO

Tato série přednášek je součástí vzdělávacího programu Univerzity třetího věku (U3V) pro seniory ve věku 55+, kteří mají přednostní nárok na zápis. Volná místa jsou k dispozici pro veřejnost. 

Emoční inteligence (EQ) pomáhá porozumět našim emocím a její rozvoj v osobním životě přináší mnoho pozitivních důsledků. Tento kurz cíleně spojuje EQ s porozuměním naší osobnosti. Porozumění svému typu osobnosti zkvalitní váš život. Budete spokojenější a v souladu se sebou. Prohloubíte své sebepoznání, sebevědomí a sebedůvěru, sebeovládání, motivaci, empatii. Rozšíříte své schopnosti v oblasti komunikace a zvládání konfliktních situací.

Celkem 9 lekcí, 1 lekce = 3 vyučovací hodiny.

OSNOVA: význam a důležitost EQ, sebepoznání a sebeuvědomění ve vztahu k emocím, techniky pro správné vyjadřování emocí a regulaci emocionálního stavu, řízení vlastních emocí, empatie a soucit (jak porozumět emocím druhých a chránit sám sebe), emoce a vztahy (jak budovat a udržovat zdravé vztahy), EQ a komunikace, EQ ve stresových situacích (techniky pro snižování stresu a zvládání emočně náročných situací), EQ a rozhodování, síla emočních vzorců a destruktivních myšlenkových forem, emoční spouštěče a bludné kruhy, mentální nastavení, vnitřní a vnější motivace

Informace pro studenty U3V: Podmínkou pro získání plného počtu kreditů je 80 % účast nebo vypracování zadaného úkolu.

PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM*:

 

Termín

Den

Čas

Místo konání

1

5.3.2024

úterý

16.30-18.45

K-TRIO

2

19.3.2024

úterý

16.30-18.45

K-TRIO

3

2.4.2024

úterý

16.30-18.45

K-TRIO

4

16.4.2024

úterý

16.30-18.45

K-TRIO

5

30.4.2024

úterý

16.30-18.45

K-TRIO

*Změna programu a termínů je vyhrazena. Informace o studiu a případných změnách jsou zasílány emailem

 

O LEKTORCE

 

Mgr. Romana Řezníčková

Po studiích na Filozofické fakultě Ostravské univerzity jsem od roku 2001 lektorkou a mentorkou osobního rozvoje. Od roku 2017 se moje sbírka zkušeností rozšířila o činnost personalisty v české rodinné firmě a o kariérové poradenství.

Mou srdcovkou jsou tato témata:

Komunikace

 • Vyjednávání v každodenní praxi
 • Prezentační a rétorické dovednosti
 • Asertivní komunikace jako nástroj prevence a řešení konfliktů
 • Komunikace podle osobnostních typů
 • Neverbální komunikace

Seberozvoj, sebepoznání

 • Emoční inteligence – její využití v profesním a osobním životě
 • Time a life management, prokrastinace
 • Práce se stresem, prevence syndromu vyhoření

 

Na zvýhodněnou cenu mají nárok zákazníci, kteří jsou přihlášení ke studiu U3V. Pokud byste se rádi stali studenty U3V, kontaktujte studijní referentku (Jana Kováčková, kontakt viz níže).

Realizováno za finanční podpory dotačního titulu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2024.“ a Městského obvodu Ostrava – Jih prostřednictvím Kulturního zařízení Ostrava – Jih, příspěvkové organizace.

Přihlaste se na kurz

Předprodej:

KD K-TRIO: pondělí - pátek 8.00 - 19.00 (přestávka 11.30 - 12.00); sobota 8.00 - 12.00
Komorní klub: pondělí 9.00 – 15.00; čtvrtek 13.00 – 17.00
Kino Luna: pokladna otevírá hodinu před začátkem prvního představení, zavírá 15 minut po začátku posledního představení daného dne

Akci pro Vás organizuje:

Jana Kováčková

Jana Kováčková

referent pro kurzy a vzdělávání

608 812 796
jana.kovackova@kulturajih.cz

Rychlý dotaz k akci:Místo konání:

K-TRIO

Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka, 700 30

Kulturní dům K-TRIO je sídlo naší organizace.  Konají se zde společenské akce, koncerty, kurzy, festivaly, přednášky, plesy, divadelní představení, akce pro děti, výstavy aj. 

OTEVÍRACÍ DOBA:

Pondělí - pátek 8.00 - 19.00 (polední pauza 11.30 - 12.00)
Sobota 8.00 - 12.00

Snadná dostupnost městskou hromadnou dopravou:

Tramvaj č. 1, x3, 10, 12 - zastávka Hrabůvka, Poliklinika

Tramvaj č. 17 - zastávka Josefa Kotase 

Autobus č. 27, 41, 48, 50, 55, 62, 78, 96  - zastávka Hrabůvka, Poliklinika  

  Chcete se dozvědět o našich akcích jako první?

Přihlaste se k odběru novinek:

Partneři