U3V

Univerzita třetího věku

STUDUJTE S NÁMI

Kultura Jih za podpory Městského obvodu Ostrava-Jih nabízí neprofesní celoživotní vzdělávací program pro zájemce ve věku 55+.

Garantkou studijního programu U3V je místostarostka Mgr. Dagmar Hrabovská z odboru školství a kultury.

ŠKOLNÉ

1800 Kč/semestr (600 Kč hradí student s trvalým bydlištěm v obvodu Ostrava-Jih)

STUDIUM

Dvouletý studijní program (4 semestry) ve formě přednášek, cvičení a seminářů. Výuka probíhá obvykle 3 hod./1x za 14 dní v Ostravě Hrabůvce.

Přihláška:

2022/2023, zimní semestr
Celková kapacita:60
Volných míst:58
Termín přihlášek:5.9.2022

Pzn.: *povinná pole k vyplnění

Chcete se dozvědět o našich akcích jako první?

Přihlaste se k odběru novinek:

Partneři