Univerzita třetího věku

STUDUJTE S NÁMI

Kultura Jih za podpory Městského obvodu Ostrava-Jih nabízí neprofesní celoživotní vzdělávací program pro zájemce ve věku 55+.
Garantem studijního programu U3V je místostarostka Městského obvodu Ostrava-Jih Mgr. Dagmar Hrabovská.

ŠKOLNÉ

1800 Kč/semestr (600 Kč hradí student s trvalým bydlištěm v obvodu Ostrava-Jih)

STUDIUM

Dvouletý studijní program (4 semestry) ve formě přednášek a praktických seminářů (výtvarných, pohybových apod.). Výuka probíhá obvykle 1x za 14 dní v Ostravě Hrabůvce. V rámci studia si můžete zvolit na každý semestr studijní předmět nebo předměty, které Vás nejvíce zajímají. Vybírat si můžete ze základní i rozšířené nabídky, kterou pro Vás každý semestr doplňujeme o nová a zajímavá témata.

Studium začíná slavnostní imatrikulací a po úspěšném splnění obsahu studia končí slavnostní promocí. Přihláška níže je určena pro zájemce (nikoliv pro stávající studenty U3V), kteří se chtějí přihlásit k celému dvouletému studiu.

ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ PŘEDMĚTY*

V rámci semestru si můžete vybrat z následujících základních studijních předmětů. 

Dějiny Ostravy jinak / přednášky a komentované procházky – poznejte historii 23 městských obvodů Ostravy

Slovo jako lék i zbraň / přednášky a praktické semináře – naučte se základním verbálním dovednostem v běžném i konfliktní komunikaci

Peníze a moderní technologie / přednášky – zjistěte, jak můžete aktivně využívat moderní technologie pro hospodaření se svými finančními prostředky

Zajímavosti z psychologie / přednášky – objevte ty nejzajímavější střípky ze všech zákoutí lidské mysli

Tradiční čínská medicína / přednášky – najděte rovnováhu, podpořte tělo i psychiku a spusťte samoléčící procesy

Dějiny výtvarné kultury / přednášky – výtvarná kultura středověku nebo renesance a jejich významní umělci a díla

Umění v praxi / výtvarný seminář – seznámení s nejzajímavějšími výtvarnými technikami v ateliéru

Terapeutické techniky / přednášky a praktické semináře – tradiční postupy samouzdravovacích procesů za pomocí vnitřní energie

Rozšířená nabídka studijních předmětů:
V letošním roce si nově si můžete vybrat z těchto rozšiřujících předmětů.

Cesta TAO – cesta TAI CHI / pohybový seminář – naučte se staré pohybové umění pro dlouhověkost a udržení zdraví

Olejomalba / výtvarný seminář - naučíte se, jak barvy namíchat, s čím je pojit, jaké mají vlastnosti, které barvy použít na základní malbu a které do vrstev, jak si připravit podklad a jak na malbu

V případě zájmu o tyto volitelné studijní předměty se může cena lišit od základního školného. 

Pro zápis k dvouletému studiu U3V, prosím, vyplňte přihlášku. Ve svém emailu najdete potvrzení o přijetí přihlášky a další instrukce k zahájení studia. Pokud jste email neobdrželi, nezapomeňte si zkontrolovat „Nevyžádanou poštu“. Nevíte si rady? Kontaktujte nás.

PŘIHLÁŠKA NÍŽE JE URČENÁ POUZE PRO NOVÉ ZÁJEMCE (nikoliv pro stávající studenty U3V), kteří se chtějí přihlásit k celému dvouletému studiu.

* Změna programu vyhrazena. 

Přihláška:

Chcete se dozvědět o našich akcích jako první?

Přihlaste se k odběru novinek:

Partneři