Univerzita třetího věku

STUDUJTE S NÁMI

Kultura Jih za podpory Městského obvodu Ostrava-Jih nabízí neprofesní zájmový celoživotní vzdělávací program pro občany ve věku 55+ s trvalým bydlištěm v Moravskoslezském kraji.

Garantem volitelného (kreditního) studijního programu U3V je starosta Městského obvodu Ostrava - Jih Bc. Martin Bednář.

NOVINKA Garantem pevného (standardního) studijního programu U3V je OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Realizováno za finanční podpory dotačního titulu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2024.

 

ŠKOLNÉ

od  600 Kč / semestr

STUDIUM

Výuka probíhá formou přednášek a praktických seminářů (kreativních, pohybových, vzdělávacích) obvykle 1x za týden nebo 14 dní v Ostravě  - Hrabůvce (Kulturní dům K-TRIO, Komorní Klub, Klubovna), v dopoledních i odpoledních hodinách. 

V rámci volitelného studijního programu si můžete vybírat ze semestrálních kurzů zaměřených na 5 různých témat: SPOLEČNOST, ZDRAVÍ, CIZÍ JAZYKY, KREATIVNÍ TVORBA a MODERNÍ TECHNOLOGIEKaždý semestr pro vás otevíráme vždy nové a zajímavé kurzy.

V rámci pevného studijního programu s OSTRAVSKOU UNIVERZITOU se můžete po čtyři semestry (2 roky) postupně věnovat historii Ostravy, péči o své zdraví, nejnovějším poznatkům ze světa přírody i odpovědím na otázky ze světové politiky. Už nemusíte nikam dojíždět, Ostravskou univerzitu můžete studovat v Hrabůvce! Program nabízí v každém semestru jedno zajímavé téma, které budou přednášet a diskutovat akademici Ostravské univerzity. Výuka probíhá vždy v úterý od 16 hodin v Komorním klubu (Velflíkova 8, Ostrava – Hrabůvka, poblíž zastávky Jubilejní kolonie).

Dvouletý studijní plán Ostravské univerzity:

1. semestr / Historie Ostravy, věda a my 

Připomeneme si historii Ostravy a okolního regionu od prvních historických stop po moderní současnost.

2. semestr / Nové trendy v péči o zdraví

Žít zdravým životním stylem znamená dělat věci, díky kterým se cítíme celkově lépe. Zajímá vás, jak na to a kde můžete sami začít?

3. semestr / Přírodní vědy

Prozkoumáme evoluční vývoj člověka a živočišné říše, včetně důsledků zásahů člověka do přírody a proč je sex nad zlato?

4. semestr / Aktuálně ze světové politiky

 Evropa se 24. února 2022 probudila do zcela odlišného světa. Jak ovlivní konflikt na Ukrajině současnou Evropu a svět a jakým výzvám čelí?

Studovat můžete oba dva studijní programy současně. Studium začíná slavnostní imatrikulací a po úspěšném splnění podmínek studia končí slavnostní promocí. 

HARMONOGRAM

Zimní semestr v akademickém roce 2023/2024 začíná 26. 9. 2023 a končí 29. 2. 2024.

Zápis pro nové uchazeče o studium (1. semestr) bude zahájen 19.6.2023.

Termín pro přihlášení ke studiu: nejpozději do 4. září 2023.

Termín slavnostního zahájení (imatrikulace): 26. září 2023.

Stávající posluchači U3V obdrží informace k zápisu do dalšího semestru do svého emailu, popř. osobně na recepci K-TRIO nebo Komorního klubu.

Jak se stát posluchačem U3V

1/ Vyberte si STUDIJNÍ PROGRAM (pevný nebo volitelný studijní program, popř. můžete studovat oba dva současně, potom je nutné vyplnit 2 přihlášky, ke každému studijnímu programu zvlášť).

2/ Vyplňte PŘIHLÁŠKU pro vybraný studijní program ONLINE na webových stránkách níže nebo OSOBNĚ na recepci (K-TRIO, Komorní klub). V případě, že jste uvedli kontaktní email, najdete v něm potvrzení o přijetí přihlášky a další instrukce k zahájení studia. Pokud jste email neobdrželi nebo email nemáte, kontaktujte nás.

3/ Vyberte si KURZ nebo více kurzů pro daný semestr, které vás zajímají a UHRAĎTE nákupem ONLINE nebo OSOBNĚ na recepci (K-TRIO, Komorní klub).

Před zahájením akademického roku (první týden v září) obdržíte emailem pozvánku ke slavnostnímu přijetí ke studiu (imatrikulaci) a další potřebné informace k výuce.

MÁTE DOTAZY?

Rádi vám poradíme, obraťte se na studijní referentku. Jsme pro vás k dispozici každý pracovní den od 9 do 15 hodin.

Jana KOVÁČKOVÁ, studijní referentka / telefon: 608 812 796, email: jana.kovackova@kulturajih.cz 

 

PŘIHLÁŠKY NÍŽE JSOU URČENY POUZE PRO NOVÉ ZÁJEMCE (nikoliv pro stávající studenty U3V).

Přihlašování ke studiu U3V na školní rok 2023/24 bylo ukončeno. V případě Vašeho zájmu o přijetí ke studiu výše uvedené termíny, se prosím obraťte na studijní referentku. Zápis pro nové uchazeče ve školním roce 2024/25 bude zahájeno v červnu 2024. 

Volitelný studijní program 2023/2024

pod záštitou STAROSTY Bc. Martina Bednáře

Přihláška:

Studijní program:Volitelný studijní program 2023/2024
Celková kapacita:120
Volných míst:2
Termín přihlášek:0.0.0000

Pzn.: *povinná pole k vyplnění

Více informací Vám poskytne:

Jana Kováčková

Jana Kováčková

referent pro kurzy a vzdělávání

608 812 796
jana.kovackova@kulturajih.cz

Chcete se dozvědět o našich akcích jako první?

Přihlaste se k odběru novinek:

Partneři