INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

 
01. NÁZEV   

Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace (dále jen KZOJ) 


02. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ  

KZOJ byla zřízena Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
v platném znění a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
s účinností od 01.01.2003.
Zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih č. 23/3 ze dne 19.12.2002.
Usnesením č. 0781/17 ze dne 25.06.2009 byla zřizovatelem schválena změna zřizovací listiny platná od 01.07.2009.
Hlavním posláním KZOJ je plnění funkce místního kulturního zařízení.  

03. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA   

 - Ředitelka
 - Vedoucí středisek:
Produkce, Propagace, Vzdělávání a kurzy, Správa KZOJ, Projekty, peníze, dotace, Kulturní dům K-TRIO a Komorní klub, Restaurace, Kino LUNA
 - Referent, účetní, provozní personál    
 


04. KONTAKTNÍ SPOJENÍ


Poštovní adresa:
Dr. Martínka 1439/4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 
 
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Dr. Martínka 1439/4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 
 
Úřední hodiny:
Úřední hodiny nejsou stanoveny 
 
Telefonní čísla:
Ředitelka
+420 596 739 107
 
 Produkce
+420 596 739 225
  
Propagace
+420 596 739 107
 
 Vzdělávání a kurzy
+420 596 721 488
  
Správa KZOJ
+420 596 711 156
 
 Kulturní dům K-TRIO
+420 596 739 107
 
 Projekty, peníze, dotace
+420 596 739 121
 
 Restaurace K-TRIO
+420 596 739 226
  
Kino LUNA
+420 596 751 712
  
Adresa internetové stránky:
www.kulturajih.cz
  
Adresa e-podatelny:
info@kulturajih.cz
 
Další elektronické adresy:
Ředitelka
darina.dankova@kulturajih.cz

Produkce
dominika.odrobinakova@kulturajih.cz

Vzdělávání a kurzy
ingrid.cervenova@kulturajih.cz

Správa KZOJ
ucetni@kulturajih.cz

Propagace
ladislav.macha@kulturajih.cz

Kulturní dům K-TRIO
info@kulturajih.cz

Restaurace K-TRIO
restaurace@kulturajih.cz

Kino LUNA
kino.luna@kulturajih.cz

 
05. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT  

Komerční banka pobočka Ostrava-Hrabůvka: 94-1621460207/0100 

06. IČ, DIČ  

73184560, CZ73184560  

07. DOKUMENTY  

Hlavní dokumenty:
Zákon č. 128/200 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozd. předpisů 
 
Zřizovací listina 
Rozpočet 2019:
Náklady celkem 33 013 000 Kč
Výnosy celkem 33 013 000 Kč
 
Schválený rozpočet (plán výnosů a nákladů) na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu (plán výnosů a nákladů) na období let 2020 až 2021. (INFORMACE ZDE)


08. ŽÁDOSTI O INFORMACE, PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

Ústně, písemně, elektronicky prostřednictvím sekretariátu.

 
09. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018 O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
 

viz. zde
 
Ostrava, 6. ledna 2019
Ing. Renáta Valerie Nešporek, Ph.D., MBA ředitelka