INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

 
01. NÁZEV   

Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace (dále jen KZOJ)


02. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ  

KZOJ byla zřízena Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění s účinností od 1. 1. 2003.
Zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih č. 23/3 ze dne 19. 12. 2002.
Usnesením č. 0781/17 ze dne 25. 6. 2009 byla zřizovatelem schválena změna zřizovací listiny platná od 1. 7. 2009.
Hlavním posláním KZOJ je plnění funkce místního kulturního zařízení.


03. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA   

 - Ředitelka
 - Vedoucí středisek: Program a marketing, Vzdělávání a kurzy, Správa, Obchod a provoz, Restaurace K-TRIO, Kino Luna
 - Referent, účetní, provozní personál


04. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

Poštovní adresa:
Dr. Martínka 1439/4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 
 
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Dr. Martínka 1439/4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 
 
Úřední hodiny:
Úřední hodiny nejsou stanoveny 
 
Telefonní čísla:
Ředitelka
+420 596 739 123
 
Program a marketing
+420 596 739 225
 
 Vzdělávání a kurzy
+420 596 721 488
  
Správa
+420 596 711 156

Obchod a provoz
+420 596 739 121

 Kulturní dům K-TRIO
+420 596 739 107
 
 Restaurace K-TRIO
+420 596 739 226
  
Kino Luna
+420 596 751 712
  
Adresa internetové stránky:
www.kulturajih.cz
  
Adresa e-podatelny:
info@kulturajih.cz
 
Další elektronické adresy:
Ředitelka
darina.dankova@kulturajih.cz

Program a marketing
klara.zidkova@kulturajih.cz

Vzdělávání a kurzy
petra.visnicka@kulturajih.cz

Správa
ucetni@kulturajih.cz

Obchod a provoz
jarmila.krejcova@kulturajih.cz

Kulturní dům K-TRIO
info@kulturajih.cz

Restaurace K-TRIO
restaurace@kulturajih.cz

Kino Luna
kino.luna@kulturajih.cz


05. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT  

Komerční banka pobočka Ostrava-Hrabůvka: 94-1621460207/0100


06. IČ, DIČ

73184560, CZ73184560


07. DOKUMENTY  

Hlavní dokumenty:
Zákon č. 128/200 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozd. předpisů 
 
Zřizovací listina 
Rozpočet 2020:
Náklady celkem 33 934 000 Kč
Výnosy celkem 33 934 000 Kč
 
Schválený rozpočet (plán výnosů a nákladů) na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu (plán výnosů a nákladů) na období let 2020 až 2021.

ZDE


08. ŽÁDOSTI O INFORMACE, PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

Ústně, písemně, elektronicky prostřednictvím sekretariátu.


09. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019 O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ZDE

Ostrava, 19. února 2020
Mgr. Bc. Darina Daňková, MBA ředitelka