O nás

Kulturní zařízení Ostrava-Jih je příspěvkovou organizací zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih.

Naše vize

 • Kulturní lídr Ostravy

Naše mise

 • Bavíme a vzděláváme lidi nejen z Jihu

Sdílené hodnoty

 • Profesionalita, komunikace, dobrá nálada

Ocenění naší organizace

 • Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost v kategorii „Veřejný sektor – malá organizace"  ocenění „společensky odpovědná organizace II. Stupně“
 • Cena hejtmana MSK za společenskou odpovědnost za rok 2018 v kategorii „organizace veřejného sektoru do 50 zaměstnanců“ – 1. místo
 • Cena hejtmana MSK za společenskou odpovědnost za rok 2017 v kategorii „organizace veřejného sektoru do 50 zaměstnanců“ – 2. místo
 • Platinové ocenění School Friendly v kategorii "Společný projekt" udělené Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje
 • Kino Luna v TOP 10 - 2018 nejnavštěvovanějších jedno sálových kin v ČR
 • Kina Luna od společnosti CinemArt a.s. za práci s filmem „Hurvínek a kouzelné muzeum“
 • Za rychlý rozjezd a kvalitu poradenských služeb pobočky Senior Point Ostrava – Jih od Společně, o.p.s.
 • Získání záštity na projekt Řemeslo má zlaté dno od sdružení UNIHOST a od Krajské hospodářské komory MSK
Napsali o nás

„Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří připravili a spolupracovali na projektu „Kdo zná a umí, ten si píská“,
Celý projekt byl profesionálně zvládnutý, byl nejen dobře zorganizován, ale  hlavně číst více"

Mgr. Věra Válková, MBA
Liberty Ostrava


Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Schválený rozpočet (plán výnosů a nákladů) na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu (plán výnosů a nákladů) na období let 2022 až 2023. 

Aktualizace rozpočtu na rok 2021

Informace o zpracování osobních údajů

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Martin Krupa, e-mail: martin.krupa@gdpr-opava.cz, tel. kontakt: +420 724 356 825
Pro úplnost uvádíme, že smlouva na zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů byla uzavřena s advokátní kanceláří KLIMUS & PARTNERS s.r.o., IČ 033 73 444, se sídlem Vídeňská 188/119d, 619 00 Brno - Dolní Heršpice, zastoupena Mgr. Romanem Klimusem, jednatelem, tel. kontakt: +420 602 705 686, e-mail: roman@klimus.cz, ID datové schránky: ewann52.

Manuál jednotného vizuálního stylu

Provozní řád Kulturního zařízení Ostrava-Jih

Etický kodex

Partneři