O nás

Kulturní zařízení Ostrava-Jih je příspěvkovou organizací zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih.

Naše vize

 • Kulturní lídr Ostravy

Naše mise

 • Bavíme a vzděláváme lidi nejen z Jihu

Sdílené hodnoty

 • Profesionalita, komunikace, dobrá nálada

Ocenění naší organizace

 • Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost v kategorii „Veřejný sektor – malá organizace"  ocenění „společensky odpovědná organizace II. Stupně“
 • Cena hejtmana MSK za společenskou odpovědnost za rok 2018 v kategorii „organizace veřejného sektoru do 50 zaměstnanců“ – 1. místo
 • Cena hejtmana MSK za společenskou odpovědnost za rok 2017 v kategorii „organizace veřejného sektoru do 50 zaměstnanců“ – 2. místo
 • Platinové ocenění School Friendly v kategorii "Společný projekt" udělené Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje
 • Kino Luna v TOP 10 - 2018 nejnavštěvovanějších jedno sálových kin v ČR
 • Kina Luna od společnosti CinemArt a.s. za práci s filmem „Hurvínek a kouzelné muzeum“
 • Za rychlý rozjezd a kvalitu poradenských služeb pobočky Senior Point Ostrava – Jih od Společně, o.p.s.
 • Získání záštity na projekt Řemeslo má zlaté dno od sdružení UNIHOST a od Krajské hospodářské komory MSK
Napsali o nás

„Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří připravili a spolupracovali na projektu „Kdo zná a umí, ten si píská“,
Celý projekt byl profesionálně zvládnutý, byl nejen dobře zorganizován, ale  hlavně číst více"

Mgr. Věra Válková, MBA
Liberty OstravaVýroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2019

Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Schválený rozpočet (plán výnosů a nákladů) na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu (plán výnosů a nákladů) na období let 2021 až 2022. 

Informace o zpracování osobních údajů

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Martin Krupa, e-mail: martin.krupa@gdpr-opava.cz, tel. kontakt: +420 724 356 825
Pro úplnost uvádíme, že smlouva na zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů byla uzavřena s advokátní kanceláří KLIMUS & PARTNERS s.r.o., IČ 033 73 444, se sídlem Vídeňská 188/119d, 619 00 Brno - Dolní Heršpice, zastoupena Mgr. Romanem Klimusem, jednatelem, tel. kontakt: +420 602 705 686, e-mail: roman@klimus.cz, ID datové schránky: ewann52.

Manuál jednotného vizuálního stylu

Provozní řád Kulturního zařízení Ostrava-Jih

Etický kodex

Partneři