Odborná stáž žáků a studentů v Kulturním zařízení Ostrava-Jih

Cílem projektu je podpořit uplatnitelnost žáků Střední školy služeb a podnikání a studentů 
Ostravské univerzity na trhu práce, a to v přímé vazbě na Krajský akční plán rozvoje vzdělávání  Moravskoslezského kraje

Termín: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
 
Projekt je realizován s finanční podporou Moravskoslezského kraje.
Koordinátor projektu: Ing. Zuzana Šajtarová

Tisková zpráva

Odborná stáž v Kině Luna

Cílem projektu je podpořit uplatnitelnost studentů Vysoké školy Báňské Technické Univerzity Ostrava na trhu práce,
a to v přímé vazbě na Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Moravskoslezském kraji.

Termín: 1. 6. 2018 – 30. 6. 2019

Projekt je realizován s finanční podporou Moravskoslezského kraje.
Koordinátor projektu: Ing. Zuzana Šajtarová

Tisková zpráva