Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

1.        Uděluji tímto souhlas Kulturnímu zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizaci, se sídlem Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka, 700 30, IČ: 731 84 560 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení č. 2016/679 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje:

-          E-mail

 2.       Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel – odběr informací o nových akcích, odběr poledního menu a nabídek restaurace. Údaje budou Správcem zpracovány po celou dobu odběru anebo do odvolání souhlasu.

 3.       S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například odhlášením odběru, zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

 4.       Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

-          Liquid Design – technický správce webu;
-          MailerLite (UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania), poskytovatel mailových služeb pro pravidelné notifikace uživatelů.

 5.       Dle GDPR máte právo:
-          Vzít souhlas kdykoliv zpět.
-          Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
-          Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
-          Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
-          Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování.

 

Kontakt na správce osobních údajů:

Kulturní zařízení Ostrava-Jih, p. o., se sídlem Dr. Martínka 1439/4, Ostrava – Hrabůvka, PSČ: 700 30, IČO: 731 84 560, e-mailová adresa: info@kulturajih.cz, telefonní číslo: 596 739 107.

 

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Martin Krupa, e-mail: martin.krupa@gdpr-opava.cz, tel. kontakt: +420 724 356 825. Pro úplnost uvádíme, že smlouva na zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů byla uzavřena s advokátní kanceláří KLIMUS & PARTNERS s.r.o., IČ 033 73 444, se sídlem Vídeňská 188/119d, 619 00 Brno – Dolní Heršpice, zastoupena Mgr. Romanem Klimusem, jednatelem, tel. kontakt: +420 602 705 686, e-mail: roman@klimus.cz, ID datové schránky: ewann52.