Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace,
za podpory Městského obvodu Ostrava-Jih nabízí občanům vzdělávací program

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU (U3V)

Univerzita třetího věku (U3V) je program neprofesního celoživotního zájmového vzdělávání určený pro zájemce ve věku 55+
Podmínkou pro studium je středoškolské vzdělání. Přednášejí akademičtí pracovníci i odborníci z praxe.

  •  Program je dvouletý, výuka probíhá formou přednášek, cvičení, seminářů, exkurzí. 
  •  Výuka – zpravidla 2 vyučovací hodiny jednou týdně.
  •  Účastník programu U3V, který splní stanovené podmínky, se stává absolventem programu a bude mu vydáno osvědčení na slavnostní promoci. 

Posluchač U3V není student ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách.

MODULY STUDIA U3V 
"Člověk a současný svět"

1. ročník

1. semestr 
Vnitřní krása člověka 
Umění v nás – tvůrčí ateliér

2. semestr
Základy práce na PC
Nástrahy na spotřebitele

2. ročník

3. semestr 
Dějiny městského obvodu Ostrava-Jih

4. semestr 
EU dříve a dnes
Osobnostní typologie

MODULY STUDIA U3V 
"Člověk a umění"

1. ročník

1. semestr 
Keramika - tvůrčí ateliér

2. semestr
Člověk a společnost
Chci fotografovat

2. ročník

3. semestr 
Vkus a nevkus kolem nás


4. semestr 
Dějiny umění

Zahájení – 22. září 2020
v Kulturním domě K-TRIO v 15.30 hodin

školné: 1 800 Kč/semestr (600 Kč hradí student s trvalým bydlištěm v obvodu Ostrava-Jih)

Rezervace a platby

Zápis zahájen 1.7. v 9.00 hodin
Uzávěrka přihlášek - 11. září 2020

www.kulturajih.cz       www.britishinstitute.cz      www.aveart.cz 

Projekt je realizován ve spolupráci s British Institute of Management.

Koordinátor projektu

Mgr. Petra Višnická
Mgr. Petra Višnická
vedoucí pro vzdělávání a kurzy
Tel.: 777 220 951