Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace,
za podpory Městského obvodu Ostrava-Jih nabízí občanům vzdělávací program

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU (U3V)

Univerzita třetího věku (U3V) je program neprofesního celoživotního zájmového vzdělávání určený pro zájemce ve věku 55+. Přednášejí akademičtí pracovníci i odborníci z praxe.

  •  Program je dvouletý, výuka probíhá formou přednášek, cvičení, seminářů, exkurzí. 
  •  Výuka – zpravidla 2 vyučovací hodiny jednou za dva týdny.
  •  Účastník programu U3V, který splní stanovené podmínky, se stává absolventem programu a bude mu vydáno osvědčení na slavnostní promoci. 

Posluchač U3V není student ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách.

MODULY STUDIA U3V 
"Člověk a současnost"

2. semestr
(zahájení 9. 2. 2021 v 16 hodin)
Dějiny městského obvodu Ostrava-Jih

4. semestr
(zahájení 9. 2. 2021 v 16 hodin)
Evropská unie
Osobnostní typologie

MODULY STUDIA U3V 
"Člověk a umění"

2. semestr
(zahájení 16. 2. 2021 v 16 hodin)
Člověk a společnost
Chci fotografovat

4. semestr
(zahájení 9. 2. 2021 v 16 hodin)
Dějiny umění

školné: 1 800 Kč/semestr (600 Kč hradí student s trvalým bydlištěm v obvodu Ostrava-Jih)
Zápis zahájen.

www.kulturajih.cz       www.britishinstitute.cz      www.aveart.cz 

Projekt je realizován ve spolupráci s British Institute of Management.

Koordinátor projektu

Jana Kováčková
Jana Kováčková
referentka pro kurzy
Tel.: 608 812 796