Výstavy

GALERIE K-TRIO


LEONARDO DA VINCI

Výstava prací studentů Střední umělecké školy AVE ART Ostrava.

Leonardo da Vinci, 1452 - 1519, byl jednou z největších renesančních osobností. Intenzivně se věnoval malířství, sochařství i architektuře. Byl to konstruktér a vynálezce, který ve svých projektech dalece předběhl svoji dobu. Věnoval se hudbě a také byl spisovatelem. U příležitosti 500 výročí jeho úmrtí, vznikla na naší Střední umělecké škole Ave Art výstava, jež zahrnuje kresby, malby, grafiky, objekty a animovaný film. Do kolekce jsme vybrali nejlepší žákovské práce z jarních klauzur 2019, inspirované tímto umělcem.
 Žáci 2. ročníku se tak mohli seznámit s Leonardovým dílem prostřednictvím vlastní tvorby. Jednou ze zadaných výtvarných disciplín byla KOPIE. Tato forma nabízí začínajícím umělcům pochopit mistrovo dílo v širších souvislostech. Žáci si musí připravit podklad a vytvořit podmalbu. Poté přenést základní kresbu např. pomocí mřížky a to ve správných proporcích a poměrech. Musí dodržet plastickou a barevnou správnost, ale také malířský či kresebný rukopis. Další výtvarnou disciplínou, kterou žáci využili, byla PARAFRÁZE. Je to volné zpracování podle předlohy. Žáci oboru uměleckého kovářství tak pomocí kovového odpadu, drátů a zbytků dřeva vytvářeli objekty podle kresebných skic Leonardových vynálezů. Žáci oboru grafiky vytvořili pomocí leptů nebo kombinované techniky několik volných grafických listů, kde s vtipem parafrázovali Leonardova slavná malířská díla. Seznámíte se tak v novém pojetí s Lédou s labutí, Dámou s hranostajem nebo se světoznámou Monou Lisou. Děvčata z 2. ročníku oboru animace vytvořila PLOŠKOVÝ FILM o Leonardu da Vincim. Jedná se o kolektivní práci, při které se fotografují jednotlivé záběry na ploše, kde se rozpohybovávají kreslené figury. Výtvarná zkratka a žertovně pojaté příběhy ze života umělce pobaví diváka.

Mgr. Michaela Kopřivová, AVE ART Ostrava
vyučující oboru grafiky


JAK JSEM SE CÍTIL ZA NOUZOVÉHO STAVU
Díla kurzistů a lektorů Ateliéru Hamaka.

VESTIBUL KD K-TRIO

Expozice k vidění do konce května 2021

PŘÍBĚH BANÁNU

Kultura Jih spojila své síly s českou neziskovou organizací NaZemi, a na podporu  Dne Země a světového dne fair trade uspořádala dvě výstavy. Smyslem expozic je upozornit občany aby se zamysleli se nad tím, jaký život mají dělnice a dělníci v továrnách na oblečení, či jak se pěstuje lidmi oblíbené cizokrajné ovoce.

Jsou sladké, zdravé a téměř vždy v akci. Jaký je ale opravdový příběh levného banánu? Co stojí za cestou tohoto plodu až k Vám na stůl a jaký je život na plantáži? Nejen na tyto otázky Vám odpoví výstava věnovaná tomuto exotickému ovoci.


MUSÍM BÝT TRPĚLIVÁ...

Výstava popisuje cestu Vašeho oblečení od úplného počátku výroby ke konečnému spotřebiteli. Přijďte se na vlastní oči přesvědčit, jak vzniká oblečení, které nosíme a seznamte se s životem lidí, kteří jej vyrábí. Výstava spojuje dva odlišné světy – olympijské hry 2012 v Londýně a továrnu na výrobu oděvů v Kambodži, jež byla dodavatelem firmy Adidas pro olympijskou kolekci.

Stálá expozice
kovové plastiky 

Běžec - Petra Křenková
Zahradní světlo - Ivana Pavlíčková

AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o.

KOMORNÍ KLUB

Stálá expozice
JUBILEJNÍ KOLONIE 1921-2012

Objevte historii unikátní městské části Ostravy.Výstava přibližuje současné generaci historii, pád a vzestup architektonického skvostu Ostravy, ve kterém je 23 budov prohlášeno kulturní památkou.

Z HISTORIE JUBILEJNÍ KOLONIE
Výstavba Jubilejní kolonie se datuje v letech 1921 - 1932 na počest stoletého výročí trvání Vítkovického horního a hutního těžířstva. Autor projektu, moravský architekt Arnošt Korner, uplatnil v tomto díle vliv expresionismu a dekorativismu vídeňské provenience. Jádrem urbanistické kompozice je ulice Jubilejní, na niž navazují krátké uliční spojky. Uzavřenost a kompaktnost celého areálu posilují symbolické motivy průjezdů v přízemích domů, domovní vchody ve věžových rizalitech a mnoho dalších charakteristických detailů. 
Jubilejní kolonie je ukázkou meziválečné výstavby, která je z hlediska životního prostředí jedinečnou ukázkou bydlení ve městě.
 
Výstavba Jubilejní kolonie poskytla zaměstnancům Vítkovických železáren na tehdejší dobu komfortní bydlení. Byty byly vybaveny plynem, vodou, elektřinou, vlastní kuchyní a sociálním zařízením. V následujících letech však nebyla prováděna žádná údržba a obnova jednotlivých domů a bydlení zde přestává být atraktivní. Částečná rekonstrukce, která proběhla v 80. letech 20 stol. poškodila necitlivým přístupem původní architekturu.
 
Tento vzácný architektonický komplex své znovuzrození zaznamenává na počátku roku 2000, kdy začne probíhat rozsáhlá rekonstrukce, která zařadila Jubilejní kolonii do ochranného památkového pásma. V roce 2002 Ministerstvo kultury ČR uděluje 23 domům statut kulturní památka. Jedná se o domy na ulicích Jubilejní, Letecká, Velflíkova a Mládeže.
Jednou z kulturních památek se stal Komorní klub, který nyní slouží jako kulturně společenský objekt.

Zdroj: Městský úřad Ostrava-Jih
Nabízíme prostory za účelem pořádání výstav.
Další informace získáte na tel. čísle 596 739 225.