Výstavy

GALERIE K-TRIO

srpen-září
MALUJEME PRO RADOST

Výstava tria výtvarnic z Galerie Mlejn Ostrava Mirky Pastuškové, Zlatky Palečkové a Evy Komárové.

Všechny tři jsou členky kolektivu výtvarníků, která se schází v ostravském středisku Mlejn v Moravské Ostravě v Přívoze a mají absolutoriem ukončené vzdělání na Konzervatoři v Ostravě. Společně malují již více než 9 let v kolektivu, který je schopen vytvořit uvolněnou náladu a relaxační prostředí. Nejedná se o skupinové malování, ale je to tvorba jedinců a své výtvory prezentují na různých výstavách, společně nebo jednotlivě. Vystavovaly v Galerii Mlejn v Ostravě, v KD K-TRIO v Ostravě – Hrabůvce, v Galerii v Bílovci, v Polské Jasenici, na Slovensku v Čadci, v KD v Orlové, KD v Ostravě – Zábřehu, v Klimkovicích, na Zámku v Hranicích na Moravě, v galerii Ametyst v Ostravě, v galerii Radost v Havířově a na spoustě dalších míst. Některé obrazy zdobí pokoje a galerie přátel v Čechách i na Slovensku.  Jsou přesvědčeny, že rozdávají radost.
Výtvarný atelier Mlejn Ostrava je součástí Občanského sdružení Malování a Kreslení. Provozuje výuku výtvarného umění v celé jeho šíři. Je neziskovou organizací, jejímž cílem je poskytovat výuku dětem, mládeži, dospělým a seniorům. Nabízí i kurzy od klasické kresby a malby, malování v plenéru, kurz olejomalby, akvarel, figurální kresbu, večerní malování. A hlavně je to místo pro tvorbu, nalezení sebe sama, pro relaxaci, prostor, kde si vzájemně vyměňují názory, hecují se a tvoří.
RESTAURACE K-TRIO

září-říjen
NĚŽNÁ KRÁSA PŘÍRODY

Milan Škrabánek

„Něžná krása přírody“ kolem nás mne vždy uchvacovala. Ve svých obrazech se snažím krásu přírody v jejich pomíjivých okamžicích vystihnout a uchopit ji v niterném prožitku. Maluji převážně krajiny olejomalbou. Moji snahou je co nejpřesněji zachytit nejen scenérii, ale i náladu a mé pocity. Hodně mi k tomu, abych své představy mohl přenést na malířské plátno, pomáhá paní Jana Veselá, lektorka Lidové konzervatoře Ostrava, která nedocenitelnými radami se snaží realizovat mé představy. Udělalo by mi velkou radost, kdyby mé obrazy potěšily na duši i Vás a alespoň na chvíli Vás osvobodily od každodenních starostí.

VESTIBUL KD K-TRIO

Stálá expozice
kovové plastiky 

Běžec - Petra Křenková
Zahradní světlo - Ivana Pavlíčková

AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o.

KOMORNÍ KLUB

Stálá expozice
JUBILEJNÍ KOLONIE 1921-2012

Objevte historii unikátní městské části Ostravy.Výstava přibližuje současné generaci historii, pád a vzestup architektonického skvostu Ostravy, ve kterém je 23 budov prohlášeno kulturní památkou.

Z HISTORIE JUBILEJNÍ KOLONIE
Výstavba Jubilejní kolonie se datuje v letech 1921 - 1932 na počest stoletého výročí trvání Vítkovického horního a hutního těžířstva. Autor projektu, moravský architekt Arnošt Korner, uplatnil v tomto díle vliv expresionismu a dekorativismu vídeňské provenience. Jádrem urbanistické kompozice je ulice Jubilejní, na niž navazují krátké uliční spojky. Uzavřenost a kompaktnost celého areálu posilují symbolické motivy průjezdů v přízemích domů, domovní vchody ve věžových rizalitech a mnoho dalších charakteristických detailů. 
Jubilejní kolonie je ukázkou meziválečné výstavby, která je z hlediska životního prostředí jedinečnou ukázkou bydlení ve městě.
 
Výstavba Jubilejní kolonie poskytla zaměstnancům Vítkovických železáren na tehdejší dobu komfortní bydlení. Byty byly vybaveny plynem, vodou, elektřinou, vlastní kuchyní a sociálním zařízením. V následujících letech však nebyla prováděna žádná údržba a obnova jednotlivých domů a bydlení zde přestává být atraktivní. Částečná rekonstrukce, která proběhla v 80. letech 20 stol. poškodila necitlivým přístupem původní architekturu.
 
Tento vzácný architektonický komplex své znovuzrození zaznamenává na počátku roku 2000, kdy začne probíhat rozsáhlá rekonstrukce, která zařadila Jubilejní kolonii do ochranného památkového pásma. V roce 2002 Ministerstvo kultury ČR uděluje 23 domům statut kulturní památka. Jedná se o domy na ulicích Jubilejní, Letecká, Velflíkova a Mládeže.
Jednou z kulturních památek se stal Komorní klub, který nyní slouží jako kulturně společenský objekt.

Zdroj: Městský úřad Ostrava-Jih


KERAMIKA, PLASTIKY 

vystavuje Soukromá střední umělecká škola AVE ART Ostrava
Nabízíme prostory za účelem pořádání výstav.
Další informace získáte na tel. čísle 596 739 225.