Výstavy

GALERIE K-TRIO

září - říjen
MALUJEME PRO RADOST


Autoři: Mirka Pastušková, Zlata Palečková, Eva Komárová

Anotace: Zlatka Palečková, Mirka Pastušková a Eva Komárová trio výtvarnic z Galerie Mlejn Ostrava Vás zve na výstavu svých prací do KD K-TRIO v Ostravě-Hrabůvka ve dnech od 30.8. do 31.10.2019.Všechny tři jsme členky kolektivu výtvarníků, která se schází v ostravském středisku Mlejn v Moravské Ostravě v Přívoze. Všechny tři máme absolutoriem ukončené vzdělání na Konzervatoři v Ostravě. Společně malujeme již více než pět let v kolektivu, který je schopen vytvořit uvolněnou náladu a relaxační prostředí. Nejedná se o skupinové malování, ale je to tvorba jedinců a své výtvory prezentujeme na různých výstavách, společně nebo jednotlivě. Naše práce jsme vystavovaly v Galerii Mlejn v Ostravě, v KD K-TRIO v Ostravě – Hrabůvce, v Galerii v Bílovci, v Polské Jasenici, na Slovensku v Čadci, v KD v Orlové, KD v Ostravě-Zábřehu, v Klimkovicích, na Zámku v Hranicích na Moravě, v galerii Ametyst a spoustě dalších míst.

Některé naše obrazy zdobí pokoje a galerie přátel v Čechách i na Slovensku.  Jsme přesvědčeni, že rozdávají radost.

Výtvarný atelier Mlejn Ostrava je součástí Občanského sdružení Malování a Kreslení. Provozuje výuku výtvarného umění v celé jeho šíři. Je neziskovou organizací, jejímž cílem je poskytovat výuku dětem, mládeži, dospělým a seniorům.

Nabízí i kurzy od klasické kresby a malby, malování v plenéru, kurz olejomalby, akvarel, figurální kresbu, večerní malování.

A hlavně je to místo pro tvorbu, nalezení sebe sama, pro relaxaci, prostor, kde si vzájemně vyměňujeme názory, hecujeme se a tvoříme.


RESTAURACE K-TRIO

srpen - říjen
OD ŽEN K NEBESŮM

Autoři: Michaela Franzová, Nikol Řeháková

Anotace: Zakladatelka Ateliéru Hamaka, kde se naučíte malovat.

Kreslení a malování miluji od dětství. V dospělém věku jsem v této zálibě chtěla pokračovat a začala jsem navštěvovat výtvarný spolek pro dospěláky, kde hlavní náplní byla relaxace při malbě. Obnovila jsem svou touhu malovat a ztělesňovat své vnitřní prožitky na papír či plátno. V těchto kurzech jsem zažívala radost z vytvořené práce a pocit sdílení s ostatními výtvarníky.

Vystudovala jsem kresbu a malbu na ostravské konzervatoři, absolvovala jsem šestiletá studia staromistrovské olejomalby, figurální kresby a malby a portrétování.

A objevila se má další velká touha, založit svůj vlastní ateliér, kde se budou lidé po večerech scházet, povídat si své životní příběhy a zkušenosti, u toho tvořit, popíjet dobré víno a relaxovat. K tomu získají znalosti o kreslení a malování, umění jako celku a vyzkouší si různé techniky. Věnuji se psychologii malování. Učím kurzisty vidět věci takové, jaké jsou a více vnímat krásu kolem sebe.

Už když beru do ruky štětec, cítím opojné vzrušení z toho, co přijde. Miluji ladnost oleje, který dokáže tak lehce klouzat po plátně a tvořit záhadné obrazce. Malovaní je pro mne milostná záležitost plná nádherných doteků, naplnění snů a tužeb.

Přeji i Vám, ať překonáte co nejdříve počáteční strach, že nic neumíte a zažijete stejné pocity při malbě, jako ostatní malíři. Pomohu vám na kurzech uvidět vaši vlastní hodnotu, zahlédnout vaši vlastní skvělost a zvýšit sebedůvěru.

VESTIBUL KD K-TRIO

Stálá expozice
kovové plastiky 

Běžec - Petra Křenková
Zahradní světlo - Ivana Pavlíčková

AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o.


KOMORNÍ KLUB

Stálá expozice
JUBILEJNÍ KOLONIE 1921-2012

Objevte historii unikátní městské části Ostravy.Výstava přibližuje současné generaci historii, pád a vzestup architektonického skvostu Ostravy, ve kterém je 23 budov prohlášeno kulturní památkou.

Z HISTORIE JUBILEJNÍ KOLONIE
Výstavba Jubilejní kolonie se datuje v letech 1921 - 1932 na počest stoletého výročí trvání Vítkovického horního a hutního těžířstva. Autor projektu, moravský architekt Arnošt Korner, uplatnil v tomto díle vliv expresionismu a dekorativismu vídeňské provenience. Jádrem urbanistické kompozice je ulice Jubilejní, na niž navazují krátké uliční spojky. Uzavřenost a kompaktnost celého areálu posilují symbolické motivy průjezdů v přízemích domů, domovní vchody ve věžových rizalitech a mnoho dalších charakteristických detailů. 
Jubilejní kolonie je ukázkou meziválečné výstavby, která je z hlediska životního prostředí jedinečnou ukázkou bydlení ve městě.
 
Výstavba Jubilejní kolonie poskytla zaměstnancům Vítkovických železáren na tehdejší dobu komfortní bydlení. Byty byly vybaveny plynem, vodou, elektřinou, vlastní kuchyní a sociálním zařízením. V následujících letech však nebyla prováděna žádná údržba a obnova jednotlivých domů a bydlení zde přestává být atraktivní. Částečná rekonstrukce, která proběhla v 80. letech 20 stol. poškodila necitlivým přístupem původní architekturu.
 
Tento vzácný architektonický komplex své znovuzrození zaznamenává 
na počátku roku 2000, kdy začne probíhat rozsáhlá rekonstrukce, která zařadila Jubilejní kolonii do ochranného památkového pásma. V roce 2002 Ministerstvo kultury ČR uděluje 23 domům statut kulturní památka. Jedná se o domy na ulicích Jubilejní, Letecká, Velflíkova a Mládeže.
Jednou z kulturních památek se stal Komorní klub, který nyní slouží jako kulturně společenský objekt.

 Zdroj: Městský úřad Ostrava-Jih


KERAMIKA, PLASTIKY 

vystavuje Soukromá střední umělecká škola AVE ART Ostrava
Nabízíme prostory za účelem pořádání výstav.
Další informace získáte na tel. čísle 596 739 225.