Výstavy

GALERIE K-TRIO

březen - duben
KRÁSA VE VŠEM

Výstava Romany Večeřové.

Autorka pochází z Havířova, je jí 46 let. Lásku ke kresbě a malbě zdědila po své babičce, která byla vynikající kreslířkou a se kterou v dětství trávila mnoho veselého času s tužkou. Co se týká používané techniky - není autorka zaměřená jen jednostranně. Nejvíce miluje olejomalbu, pak pastel nebo uhel, tužku, barevné pastelky a grafiku....Výstava je inspirována tím, co vlastně autorku naplňuje v celé její tvorbě. Hledá krásu všude a ve všem a pak se jí snaží zachytit a zprostředkovat divákovi. Chce na něj přenést stejný pozitivní pocit, jaký prožívá sama.MEZIPATRO

březen - květen 
SNOVÉ KRAJINY

Vystavuje lektorka ateliéru Hamaka Michaela Franzová.

Zakladatelka Ateliéru Hamaka, kde se naučíte malovat. Kreslení a malování miluji od dětství. V dospělém věku jsem v této zálibě chtěla pokračovat a začala jsem navštěvovat výtvarný spolek pro dospěláky, kde hlavní náplní byla relaxace při malbě. Obnovila jsem svou touhu malovat a ztělesňovat své vnitřní prožitky na papír či plátno. V těchto kurzech jsem zažívala radost z vytvořené práce a pocit sdílení s ostatními výtvarníky. Vystudovala jsem kresbu a malbu na ostravské konzervatoři, absolvovala jsem šestiletá studia staromistrovské olejomalby, figurální kresby a malby a portrétování. A objevila se má další velká touha, založit svůj vlastní ateliér, kde se budou lidé po večerech scházet, povídat si své životní příběhy a zkušenosti, u toho tvořit, popíjet dobré víno a relaxovat. K tomu získají znalosti o kreslení a malování, umění jako celku a vyzkouší si různé techniky. Věnuji se psychologii malování. Učím kurzisty vidět věci takové, jaké jsou a více vnímat krásu kolem sebe. Už když beru do ruky štětec, cítím opojné vzrušení z toho, co přijde. Miluji ladnost oleje, který dokáže tak lehce klouzat po plátně a tvořit záhadné obrazce. Malovaní je pro mne milostná záležitost plná nádherných doteků, naplnění snů a tužeb.


RESTAURACE K-TRIO

březen - duben
PESTRÝ SVĚT BAREV

Ludmila Janech Sojková
Ostrava - Poruba
Náměty hledám v přírodě, v prožitcích i v lidech kolem mne.
O technice malby stále přemýšlím, jak daný motiv co nejlépe zobrazit (olej, akryl, pastel či prostá kresba). Hledám způsob jak na diváky přenést své dojmy a pocity. Mé malby tak vyjadřují život, jak ho vnímám a niterně prožívám.

Eva Faldynová
Václavovice, okres Ostrava, Moravskoslezský kraj
Maluji to, co cítím .. V současné době se věnuji olejomalbě, malování akrylem a pastelem. Moji inspirací je příroda, Maluji převážně krajiny,  vždy však do obrazu dávám vnitřní energii. Malování je mým celoživotním naplněním. Přeji si, aby mé obrazy vyjadřovaly klid, pohodu a pocit naplnění a doufám, že moje tvorba zaujme a potěší Vaši duši.

VESTIBUL KD K-TRIO

Stálá expozice
kovové plastiky 

Běžec - Petra Křenková
Zahradní světlo - Ivana Pavlíčková

AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o.

KOMORNÍ KLUB

Stálá expozice
JUBILEJNÍ KOLONIE 1921-2012

Objevte historii unikátní městské části Ostravy.Výstava přibližuje současné generaci historii, pád a vzestup architektonického skvostu Ostravy, ve kterém je 23 budov prohlášeno kulturní památkou.

Z HISTORIE JUBILEJNÍ KOLONIE
Výstavba Jubilejní kolonie se datuje v letech 1921 - 1932 na počest stoletého výročí trvání Vítkovického horního a hutního těžířstva. Autor projektu, moravský architekt Arnošt Korner, uplatnil v tomto díle vliv expresionismu a dekorativismu vídeňské provenience. Jádrem urbanistické kompozice je ulice Jubilejní, na niž navazují krátké uliční spojky. Uzavřenost a kompaktnost celého areálu posilují symbolické motivy průjezdů v přízemích domů, domovní vchody ve věžových rizalitech a mnoho dalších charakteristických detailů. 
Jubilejní kolonie je ukázkou meziválečné výstavby, která je z hlediska životního prostředí jedinečnou ukázkou bydlení ve městě.
 
Výstavba Jubilejní kolonie poskytla zaměstnancům Vítkovických železáren na tehdejší dobu komfortní bydlení. Byty byly vybaveny plynem, vodou, elektřinou, vlastní kuchyní a sociálním zařízením. V následujících letech však nebyla prováděna žádná údržba a obnova jednotlivých domů a bydlení zde přestává být atraktivní. Částečná rekonstrukce, která proběhla v 80. letech 20 stol. poškodila necitlivým přístupem původní architekturu.
 
Tento vzácný architektonický komplex své znovuzrození zaznamenává na počátku roku 2000, kdy začne probíhat rozsáhlá rekonstrukce, která zařadila Jubilejní kolonii do ochranného památkového pásma. V roce 2002 Ministerstvo kultury ČR uděluje 23 domům statut kulturní památka. Jedná se o domy na ulicích Jubilejní, Letecká, Velflíkova a Mládeže.
Jednou z kulturních památek se stal Komorní klub, který nyní slouží jako kulturně společenský objekt.

Zdroj: Městský úřad Ostrava-Jih


KERAMIKA, PLASTIKY 

vystavuje Soukromá střední umělecká škola AVE ART Ostrava
Nabízíme prostory za účelem pořádání výstav.
Další informace získáte na tel. čísle 596 739 225.