Výstavy

GALERIE K-TRIO

červen-červenec
MOZAIKA OBRAZŮ

Výstava výtvarných prací žáků ZŠ Krestova 36A.
RESTAURACE K-TRIO

červenec-srpen
NEJEN KRAJINOU MÉHO SRDCE

Pavel Černošek, člen Sdružení výtvarníků ČR
Narodil se v malebné krajině Jeseníků, žije a tvoří v Břidličné. Malování se věnuje už od dětství a provází ho prakticky celý život. Je autodidakt a jediným uměleckým vzděláním mu byly dva roky Základní umělecké školy. Své dovednosti v oblasti malby zdokonaloval v ateliérech malířů Jana Hladkého a Josefa Škubny. Účastnil se krajinářské školy akademického malíře Milana Periče, kterou pořádala Národní galerie. Snad právě proto, že pochází z městečka v překrásné jesenické krajině, se nejvíce ve své tvorbě věnuje malbě krajiny. Zas a znovu se snaží zachytit tu proměnlivou krásu, která nás obklopuje. Má rád v krajině tu hru tvarů, barev a světel. Ale nemaluje jen krajinu, v jeho tvorbě můžeme vidět i zátiší nebo městské scenérie (například starou Prahu, Olomouc nebo Benátky). Od roku 2006 se účastnil řady společných i samostatných výstav v České a Slovenské republice a Polsku. Dvakrát byl vyhlášen výtvarníkem Bzeneckého salónu amatérských výtvarníků, kterého se účastnily dvě desítky výtvarníků z Čech, Moravy a Slovenska. Od roku 2017 je pravidelně zván na mezinárodní výtvarná sympózia po celé Evropě.

VESTIBUL KD K-TRIO

Stálá expozice
kovové plastiky 

Běžec - Petra Křenková
Zahradní světlo - Ivana Pavlíčková

AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o.

KOMORNÍ KLUB

Stálá expozice
JUBILEJNÍ KOLONIE 1921-2012

Objevte historii unikátní městské části Ostravy.Výstava přibližuje současné generaci historii, pád a vzestup architektonického skvostu Ostravy, ve kterém je 23 budov prohlášeno kulturní památkou.

Z HISTORIE JUBILEJNÍ KOLONIE
Výstavba Jubilejní kolonie se datuje v letech 1921 - 1932 na počest stoletého výročí trvání Vítkovického horního a hutního těžířstva. Autor projektu, moravský architekt Arnošt Korner, uplatnil v tomto díle vliv expresionismu a dekorativismu vídeňské provenience. Jádrem urbanistické kompozice je ulice Jubilejní, na niž navazují krátké uliční spojky. Uzavřenost a kompaktnost celého areálu posilují symbolické motivy průjezdů v přízemích domů, domovní vchody ve věžových rizalitech a mnoho dalších charakteristických detailů. 
Jubilejní kolonie je ukázkou meziválečné výstavby, která je z hlediska životního prostředí jedinečnou ukázkou bydlení ve městě.
 
Výstavba Jubilejní kolonie poskytla zaměstnancům Vítkovických železáren na tehdejší dobu komfortní bydlení. Byty byly vybaveny plynem, vodou, elektřinou, vlastní kuchyní a sociálním zařízením. V následujících letech však nebyla prováděna žádná údržba a obnova jednotlivých domů a bydlení zde přestává být atraktivní. Částečná rekonstrukce, která proběhla v 80. letech 20 stol. poškodila necitlivým přístupem původní architekturu.
 
Tento vzácný architektonický komplex své znovuzrození zaznamenává na počátku roku 2000, kdy začne probíhat rozsáhlá rekonstrukce, která zařadila Jubilejní kolonii do ochranného památkového pásma. V roce 2002 Ministerstvo kultury ČR uděluje 23 domům statut kulturní památka. Jedná se o domy na ulicích Jubilejní, Letecká, Velflíkova a Mládeže.
Jednou z kulturních památek se stal Komorní klub, který nyní slouží jako kulturně společenský objekt.

Zdroj: Městský úřad Ostrava-Jih


KERAMIKA, PLASTIKY 

vystavuje Soukromá střední umělecká škola AVE ART Ostrava
Nabízíme prostory za účelem pořádání výstav.
Další informace získáte na tel. čísle 596 739 225.