Zdravě v hlavě

Doprovodné aktivity Senior pointu Ostrava-Jih zaměřené na prevenci vážných onemocnění, trénink paměti a rozvoj kreativity.
Potřebnost tohoto projektu vychází z velkého zájmu, četných dotazů a narůstajícího počtu seniorů se zájmem o volnočasové aktivity, sdružovací aktivity, kreativní tvorbu, sebe rozvoj a to jak duševní, tak motorický, který zvýší kvalitu života osob ve věku 60 a více let žijících v Moravskoslezském kraji toužících po vzdělání, zážitcích, zábavě a nových přátelích.

Termín: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

Koordinátor projektu

Ing. Zuzana Šajtarová
Ing. Zuzana Šajtarová
projektová referentka
Tel.: 608 812 796


Projekt je realizován s finanční podporou Moravskoslezského kraje.